Měření  proudu

 

Měření proudu lze provádět dvěma způsoby:           a) Digitálním multimetrem

                                                                          b) Ručkovým měřidlem

 

 

a) Měření digitálním miltimetrem lze měřit proudy a napětí stejnosměrné neobsahující vyšší

    harmonické složky a sinusový průběh proudu většinou 50Hz. Maximální proudové rozsahy

    těchto jednoduchých multimetru se pohybuji od 10A do 20A.  Výstup za regulátorem na

    el.motor je proud obsahující vyšší harmonické a měření digitálnim multimetrem je zkreslené,

    hodnota na display se neustále mění.

 

b) Měření ručkovým měřicím přístrojem lze bez bočníku měřit proudy řádově od 10mA do

    10mA a napětí 10mV do 2,5V. Výhodou těchto magnetoelektrických přístrojů (s otočnou

    cívkou, deprézské) je že měří střední hodnotu proudu (napětí) což je pro modelářské použití

    výhodné. Nevýhodu je jejich nižší přesnost a citlivost na otřesy.

 

Tady Vám poskytnu návod jak lze podle potřeby měnit základní rozsahy, známe-li vnitřní odpor

systému měřidla. Přikládám tabulku odporu panelových měřicích přístrojů METRA MP40,80,120.

Třída přesnosti těchto přístrojů je 2,5 což pro modelářské potřeby je víc než dostatečné.

 

 

                        Tabukla vnitřních odporů panelových měřících přístrojů METRA MP40,80,120

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                         Vnitřní odpor [ohm ]                                                  Vnitřní odpor [ohm ]

      Rozsah  ----------------------------------------------   Rozsah   ------------------------------------------------

                        MP 40             MP 80, MP 120                                  MP 40             MP 80, MP 120

      -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

         10mA          -                         6000                    10mV                  5                          100

         15mA          -                         6000                    15mV                  8                          100

         25mA          -                         6000                    25mV                 14                         150

         40mA          -                         6000                    40mV                 22                         160

         60mA     4000                       6000                    60mV                 33                         240

       100mA     1800                       1800                   100mV                55                         400

       150mA       800                         850                   150mV                80                         600

       250mA       800                         260                   250mV              140                       1000

       400mA       500                         850                   400mV              220                       1600

       600mA       330                         750                   600mV              330                       2400

           1mA      330                         185                      1V                  550                       1000

        1,5mA        80                         125                    1,5V                    -                         1500

        2,5mA        33                           50                    2,5V                    -                         2500

           4mA        18                           33

           6mA          7                           15

         10mA          3,5                          3

      ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

1. Zvětšení proudového rozsahu

         K přístroji se připojí paralelní rezistor (bočník)

 

                                Rb =  Ri / (n – 1)         [ohm; ohm]

 

         kde      Rb        je odpor bočníku

                     Ri        vnitřní odpor měřidla

                     n          poměr žádaného rozsahu k proudu měřidla

 

2. Zvětšení napěťového rozsahu

         K přístroji se do série připojí předřadník

 

                                Rp =  Ri * (n – 1)        [ohm; ohm]

 

         kde      Rp        je odpor předřadníku

                     Ri        vnitřní odpor měřidla

                     n          poměr žádaného rozsahu k proudu měřidla

 

3. Voltmetr z mikroampérmetru (popř. z miliampérmetru)

         Získáme připojení sériového předřadníku pro žádaný rozsah.

 

                                Rp =  U * 106 / io         [ohm; V, mA]

 

         kde      Rp        je odpor předřadníku

                     io          proud měřidla

                     U         požadované napětí pro plnou výchylku

 

Bočník lze udělat z odporového drátu nebo koupit hotový.