Mříž do auta

 

  Potřeboval jsem uspokojivě vyřešit přepravu BESTa v rodinném autě FORMAN 135L. Nový silniční zákon

  ukládá v paragrafu 5 řidiči povinnost: "zabezpečit přepravované zvíře tak, aby neohrozilo řidiče a přepravované

  osoby". Použití pásu nepřipadalo v úvahu, protože mám dvě děti, tak zůstalo jediné místo a to kufr.

  Do kufru jsem na míru vyříznul desku ze surové dřevotřísky tl.19mm a zespodu přišrouboval podložky šíře 80mm,

  aby se deska dostala do roviny se spodní hranou kufru.Mříž jsem zhotovil z ocelové kulatiny půměr 8mm a přivařil

  ke dvěma závitovým tyčím M10. Mříž jsem natřel černou barvou. Jelikož kromě BESTa chci v kufru auta vézt i

  nějaké to zavazadlo udělal jsem ze surové dřevotřísky tl.19mm bočnici kterou přišroubují dvěma šrouby M8 s

  křídlovou hlavou a tím dojde k rozdělení kufru.

  Jednotlivé díly a umístění v autě je patrné z fotek.